Warsztaty dla kobiet z niepełnosprawnościami

W dniach 29.09-7.10.2012 odbyły się warsztaty dla kobiet z niepełnosprawnością ruchu i wzroku. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Fundację Autonomia, a ich celem była diagnoza sytuacji kobiet z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową. Podczas warsztatów uczestniczki mogły:

  • wyrazić i wspólnie wypracować postulaty zmian umożliwiających poprawę kobiet  z niepełnosprawnościami,
  • odnaleźć sposoby reagowania w sytuacjach niesprawiedliwego, nierównego traktowania,
  • zdobyć informacje na temat organizacji kobiet z niepełnosprawnościami w innych krajach oraz  dobrych rozwiązań uwzględniających perspektywę kobiet z niepełnosprawnościami wypracowanych i stosowanych w innych krajach.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.