Seminarium projektu – 22-23.11.2013

W dniach 22-23 listopad 2013 odbyło się seminarium projektu Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności. Seminarium odbyło się na Wydziale Humanistycznym AGH (ul. Gramatyka 8a, Kraków) w sali 21.

W dniu 22 listopada 2013 (12:00 – 17:30) zostały wygłoszone prezentacje:

  • Barbara Gąciarz, System wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami: co i jak trzeba zmieniać, by zwiększyć szanse na integrację i partycypację społeczną? Wnioski z warsztatów dla przedstawicieli instytucji wspierających osoby niepełnosprawne;
  • Tomasz Masłyk, Sieć internetowa jako medium umożliwiające pozyskiwanie informacji oraz nawiązywanie i podtrzymywanie relacji społecznych przez osoby niepełnosprawne;
  • Dorota Żuchowska i Maria Stojkow, Portret aktywnego, niepełnosprawnego użytkownika sieci na podstawie analizy forów, profili i wywiadów pogłębionych;
  • Jarosław Królewski, Internet jako źródło generowania i niwelowania różnic społecznych;
  • Ewa Giermanowska, Mariola Racław, Wnioski i rekomendacje z badań absolwentów szkół wyższych, moduł IV;
  • Seweryn Rudnicki, Wnioski i rekomendacje z badań jakościowych „Szanse na integrację społeczną i dobrobyt osób z niepełnosprawnościami. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i prawno – instytucjonalne realizacji polityki integracyjnej w Polsce”.

Sobota 23 listopada 2013

  • 10.00-12.00 Spotkanie podsumowujące dotychczasowe badania w ramach poszczególnych modułów – sprawozdania kierowników modułów
  • 12.00-13.00 Koncepcja i przygotowania do organizacji konferencji – kwiecień 2014
  • 13.00 -14.00 Strona internetowa, promocja i plan publikacji w 2014 roku

Możliwość komentowania jest wyłączona.