Seminarium projektu – 20.12.2013

W dniu 20 grudnia 2013 odbędzie się seminarium projektu Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności.Seminarium odbędzie się na Wydziale Humanistycznym AGH (ul. Gramatyka 8a, Kraków). Podczas seminarium zostaną zaprezentowane rekomendacje z przeprowadzonych badań:

  • 12.00-12.40 Genderowy wymiar niepełnosprawności. Rekomendacje z badań
  • 12.40-13.20 Niepełnosprawni i niepełnosprawność w nowych mediach. Rekomendacje  z badań
  • 13.20-14.00 Wyrównywanie szans w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. Dobre praktyki pracodawców. Doświadczenia polskie i międzynarodowe. Rekomendacje  z badań
  • 14.15-14.55 Źródła sukcesów i niepowodzeń instytucji wsparcia dla osób niepełnosprawnych.  Rekomendacje  z badań
  • 14.55- 15.35 Polityka społeczna w działaniu. Instytucjonalne uwarunkowania sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Rekomendacje  z badań
  • 15.35 – 16.00 Informacje o konkursie NCBR „Innowacje społeczne”

Możliwość komentowania jest wyłączona.