Przydatne publikacje

Lista przydatnych publikacji nabytych w ramach realizacji projektu:

 • Michael Oliver, Understanding Disability: From Theory to Practice [Paperback]
 • Michael Oliver, Colin Barnes, The New Politics of Disablement
 • Sally French, John Swain, Working with Disabled People in Policy and Practice: A social model (Interagency Working in Health and Social Care)
 • John Swain, Sally French, Colin Barnes, Carol Thomas (eds.), Disabling Barriers, Enabling Environments
 • Lennard J. Davis (ed.), The Disability Studies Reader
 • Dan Goodley, Disability Studies: An Interdisciplinary Introduction
 • Thomas Carol, Alan Roulstone, Nick Watson (eds.), Routledge Handbook of Disability Studies
 • Anna Lawson, Caroline Gooding, Disability Rights in Europe: from Theory to Practice (Essays in European Law)
 • Katie Ellis, Mike Kent, Disability and New Media (Routledge Studies in New Media and Cyberculture)
 • Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers: A Synthesis of Findings Across OECD Countries
 • Transforming Disability into Ability: Policies to Promote Work and Income Security for Disabled People
 • Brendan Gleeson, Geographies of Disability
 • Mikael Holmqvist, The Disabling State of an Active Society (Welfare and Society)
 • Dan Goodley, Bill Hughes, Lennard Davis (eds.), Disability and Social Theory: New Developments and Directions
 • Female Forms: Experiencing and Understanding Disability (Disability, Human Rights & Society)
 • Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability (Cultural Front)
 • Understanding Disability Policy (Understanding Welfare: Social Issues, Policy and Practice Series)

Gendering Disability

 • Nowak A. 2012, Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych
 • Bożena Kołaczek, Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, IPiSS, Warszawa 2010
 • Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause, Marta Wójcik (red.)
 • Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością, Wydawnictwo AKAPIT, Toruń
 • Urszula Bartnikowska, Agnieszka Żyta, Żyjąc z niepełnosprawnością, Przeszłość, terażniejszość i przyszłość, Wydawnictwo AKAPIT, Toruń
 • Remigiusz J. Kijak, Niepełnosprawność w zwierciadle dorosłości, Impuls 2012
 • Kirenko Janusz, Sarzyńska Ewa, Bezrobocie Niepełnosprawność Potrzeby, UMCS, 2010
 • Jachmczak Beata, Społeczno edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego osób niepełnosprawnych. Studium empiryczne regionu łódzkiego, Impuls 2011
 • Kukla Daniel, Duda Wioleta, Czerw-Bajer Monika, Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego, DIFIN, 2011
 • Ewa Pisulska, Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, wyd. Harmonia, 2007
 • Janusz Kirenko, Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności, UMCS, 2007
 • Stereotypy Niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
 • Helena Ochoczenko, Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych
 • przemian społecznych”, Impuls, 2006
 • Tomasz Szlendak, Socjologia rodziny, PWN, 2011
 • Nick Vujicic, Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń”, Ateos