Kraków miastem bez barier?

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który powstał w ramach studenckiego obozu badawczego „Kraków miastem bez barier? Osoby z niepełnosprawnościami w Krakowie” zrealizowanego w Instytucie Socjologii UJ. Przygotowanie tego filmu było wyjątkowym doświadczeniem współpracy studentów i studentek socjologii oraz osób niepełnosprawnych. Film pokazuje bariery, na które napotykają osoby niepełnosprawne w Krakowie. Jest ciekawym przykładem filmu antropologicznego, a jednocześnie pokazuje, że socjologia to coś więcej, niż samo opisywanie świata. To także zaangażowanie w ten świat.

Obóz badawczy był częścią projektu „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności” realizowanego przez AGH i finansowanego ze środków PFRON.

Wynikiem projektu jest lista dostępnych placówek NFZ, który można pobrać klikając tutaj: Wykaz dostępnych placówek NFZ

Film „Kraków miastem bez barier? Osoby z niepełnosprawnościami w Krakowie” (wersja z językiem migowym)

Film „Kraków miastem bez barier? Osoby z niepełnosprawnościami w Krakowie” (wersja z napisami)

Film „Kraków miastem bez barier? Osoby z niepełnosprawnościami w Krakowie” (wersja z audiodeskrypcją)

Film „Kraków miastem bez barier? Osoby z niepełnosprawnościami w Krakowie” (wersja 25-minutowa)