Kraków bez barier

Kraków miastem bez barier? Osoby z niepełnosprawnościami w Krakowie

Od wielu miesięcy prowadzone są wywiady z osobami z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową w naszym mieście. Udało się poznać i zrozumieć problemy związane z ich codziennym funkcjonowaniem, bariery jakie napotykają w naszym mieście. Następnym etapem będzie próba odpowiedzi na pytanie co można zmienić. W tym celu na zajęciach ze specjalistami od prawa administracyjnego postaramy się poznać możliwe procedury administracyjne, strukturę odpowiedzialności i kompetencji w instytucjach miejskich, by wspólnie w ramach pierwszego miesiąca zajęć opracować strategie rozwiązania wskazanych przez respondentki i respondentów problemów. Kolejnym etapem będą wywiady z urzędnikami i urzędniczkami w miejskimi odpowiedzialnymi za poszczególne obszary leżące w centrum naszych zainteresowań. Obóz, obok ważnych umiejętności  praktycznych związanych z prowadzeniem badań, da unikalną wiedzę dotyczącą funkcjonowania instytucji miejskich. Celem tego wspólnego projektu będzie stworzenie raportu, który zidentyfikuje najważniejsze bariery leżące na drodze do rozwiązania problemów z jakimi stykają się osoby z niepełnosprawnościami w naszym mieście i – mamy nadzieję  – przybliży Kraków do ideału miasta bez barier. Dodatkowym efektem ma być film, który będzie rodzajem dziennika podejmowanych przez nas działań.

Prowadzące: Beata Kowalska (koordynatorka), Agnieszka Król, Aleksandra Migalska, Julia Land, Michał Wszołek

 Film „Kraków miastem bez barier? Osoby z niepełnosprawnościami w Krakowie”

Informacja prasowa z pokazu filmu „Kraków miastem bez barier? Osoby z niepełnosprawnościami w Krakowie”

Wykaz dostępnych placówek NFZ

 

Pisma wysłane w ramach projektu:

Pismo do ZIKiT

Pismo do Cinema City Zakopianka

Pismo do Cinema City Plaza

Pismo do NFZ Pismo do Multikina

Pismo do Cinema City Galeria Kazimierz

Pismo do Scanmed Multimedis S.A.

Pismo do MPK