Kontakt

dr hab. Barbara Gąciarz, prof. nadz.
e-mail: bgoncia@poczta.onet.pl

dr Marta Warat
e-mail: marta.warat@uj.edu.pl

Wydział Humanistyczny AGH
Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej
ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków