osoby mama dlonie

Polscy Niepełnosprawni

obywatele, konsumenci, pracownicy
Zarejestruj się

Polscy Niepełnosprawni

Ogólnopolska konferencja naukowa

Pod patronatem jego Magnificencji prof. Tadeusza Słomki, Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica oraz prof. Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich

W stronę nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności

Niepełnosprawność pozostaje ogromnym wyzwaniem dla polityki społecznej w Polsce, pomimo wielu pozytywnych zmian dokonujących się w ostatnich latach dzięki wysiłkom ze strony instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Nasza wiedza o problemach osób niepełnosprawnych i całej ich zbiorowości wymaga większej integracji. Zbyt mało jest prób całościowego opisu sytuacji osób niepełnosprawnych z socjologicznej perspektywy. Wciąż aktualnym zadaniem pozostaje skonstruowanie takiego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności, który oferowałby kompleksowe, elastyczne i odpowiadające rzeczywistym potrzebom wsparcie. Warunkiem po temu jest przemyślenie na nowo podejścia do niepełnosprawności, zarówno ze strony państwa, jak i społeczeństwa. Najważniejszą przesłanką tej nowej perspektywy winna stać się fundamentalna idea społecznego modelu niepełnosprawności: niepełnosprawność jest wynikiem stosunku społeczeństwa do człowieka obarczonego dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi, której istotą jest to, że stwarza ono bariery przed realizowaniem ich praw obywatelskich i normalnym funkcjonowaniem w wielu sytuacjach.

Konferencja, na którą Państwa zapraszamy, ma dwa cele. Po pierwsze, chcemy przedstawić rezultaty przygotowanej przez nas całościowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce oraz szereg opartych na niej rekomendacji dla zmian systemowych. Zaprezentowane zostaną wyniki badań prowadzonych w ramach dwuletniego projektu „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności”. W projekcie opieraliśmy się na najnowszych badaniach, proponując ich syntezę z perspektywy socjologicznej oraz konstruując konkretne propozycje zmian instytucjonalnych.

Lokalizacja/mapa - Centrum Dydaktyki AGH U2 ul. Reymonta 7, 30-059 Kraków