Badania online

Szanowni Państwo

Prośbę o wypełnienie ankiety kierujemy do Osób Niepełnosprawnych korzystających z Internetu. Jej celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób osoby te użytkują Internet, z jakich jego funkcji korzystają, a przede wszystkim, jakiego typu informacje pozyskują dzięki niemu.

Ze względu na wagę problemu prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi, ponieważ informacje uzyskane od Państwa posłużą do przygotowania rekomendacji dla instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych wskazujących, jakie zmiany w konstrukcji i zawartości stron internetowych należy wprowadzić, aby zwiększyć ich przydatność dla osób niepełnosprawnych.

Badanie ankietowe jest częścią projektu zatytułowanego „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności” realizowanego na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez zespoły badawcze z Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Projektem kieruje Pani Prof. dr hab. Barbara Gąciarz.

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu prosimy o wypełnienie dwóch ankiet na temat: (1) sposobu pozyskiwania informacji z Internetu i (2) kształtowania relacji z innymi użytkownikami Internetu. Mimo, że w ankietach znajduje się część takich samych pytań wprowadzających – prosimy o odpowiedź na nie zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku.