Zaproszenie na seans: Kraków miastem bez barier

Przez wiele miesięcy badaczki z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadziły wywiady z osobami z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową. Udało się poznać i zrozumieć problemy związane z ich codziennym funkcjonowaniem w naszym mieście. Kolejnym etapem była próba odpowiedzi na pytanie co można zmienić.
Efektem naszych działań jest film pt. Kraków bez barier? (w wersjach  z audiodeskrypcją, napisami i tłumaczeniem na  PJM). Jest to rodzaj dziennika podejmowanych przez nas działań.

Serdecznie zapraszamy na pokaz, który odbędzie się w Audytorium Maximum 29 stycznia o godzinie 17.00, sala wystawowa A.

Po filmie, zapraszamy na dyskusję przy kawie i herbacie o strategiach rozwiązania wskazanych przez osoby z niepełnosprawnościami problemów.
Na podstawie naszych badań powstały propozycje zmian, bardzo będziemy wdzięczne za Państwa opinie, sugestie i wszelkie uzupełnienia.

Budynek posiada podjazdy i windy, wydarzenie będzie tłumaczone na język migowy. Jeśli Państwo potrzebują jeszcze innego wsparcia, prosimy o kontakt: horyzontkultury@gmail.com.

plakat_kmbb

Seminarium projektu – 20.12.2013

W dniu 20 grudnia 2013 odbędzie się seminarium projektu Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności.Seminarium odbędzie się na Wydziale Humanistycznym AGH (ul. Gramatyka 8a, Kraków). Podczas seminarium zostaną zaprezentowane rekomendacje z przeprowadzonych badań:

 • 12.00-12.40 Genderowy wymiar niepełnosprawności. Rekomendacje z badań
 • 12.40-13.20 Niepełnosprawni i niepełnosprawność w nowych mediach. Rekomendacje  z badań
 • 13.20-14.00 Wyrównywanie szans w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. Dobre praktyki pracodawców. Doświadczenia polskie i międzynarodowe. Rekomendacje  z badań
 • 14.15-14.55 Źródła sukcesów i niepowodzeń instytucji wsparcia dla osób niepełnosprawnych.  Rekomendacje  z badań
 • 14.55- 15.35 Polityka społeczna w działaniu. Instytucjonalne uwarunkowania sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Rekomendacje  z badań
 • 15.35 – 16.00 Informacje o konkursie NCBR „Innowacje społeczne”

Seminarium projektu – 22-23.11.2013

W dniach 22-23 listopad 2013 odbyło się seminarium projektu Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności. Seminarium odbyło się na Wydziale Humanistycznym AGH (ul. Gramatyka 8a, Kraków) w sali 21.

W dniu 22 listopada 2013 (12:00 – 17:30) zostały wygłoszone prezentacje:

 • Barbara Gąciarz, System wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami: co i jak trzeba zmieniać, by zwiększyć szanse na integrację i partycypację społeczną? Wnioski z warsztatów dla przedstawicieli instytucji wspierających osoby niepełnosprawne;
 • Tomasz Masłyk, Sieć internetowa jako medium umożliwiające pozyskiwanie informacji oraz nawiązywanie i podtrzymywanie relacji społecznych przez osoby niepełnosprawne;
 • Dorota Żuchowska i Maria Stojkow, Portret aktywnego, niepełnosprawnego użytkownika sieci na podstawie analizy forów, profili i wywiadów pogłębionych;
 • Jarosław Królewski, Internet jako źródło generowania i niwelowania różnic społecznych;
 • Ewa Giermanowska, Mariola Racław, Wnioski i rekomendacje z badań absolwentów szkół wyższych, moduł IV;
 • Seweryn Rudnicki, Wnioski i rekomendacje z badań jakościowych „Szanse na integrację społeczną i dobrobyt osób z niepełnosprawnościami. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i prawno – instytucjonalne realizacji polityki integracyjnej w Polsce”.

Sobota 23 listopada 2013

 • 10.00-12.00 Spotkanie podsumowujące dotychczasowe badania w ramach poszczególnych modułów – sprawozdania kierowników modułów
 • 12.00-13.00 Koncepcja i przygotowania do organizacji konferencji – kwiecień 2014
 • 13.00 -14.00 Strona internetowa, promocja i plan publikacji w 2014 roku

Seminarium projektowe – 11.10.2013

11 października 2013 odbyło się seminarium projektu Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności podczas którego zostały wygłoszone prezentacje:

 • Beata Kowalska, Kraków bez barier?
 • Agnieszka Król, Aleksandra Migalska, Doświadczenia kobiet Głuchych i nie(do)słyszących. Wyniki badań biograficznych i rekomendacje
 • Ewelina Ciaputa, Małgorzata Matlak, Doświadczenia kobiet z niepełnosprawnością ruchu. Wyniki badań biograficznych i rekomendacje.

W trakcie seminarium odbyła się także prezentacja filmu „Kraków miastem bez barier?” przygotowanego w ramach obozu naukowo-badawczego „Kraków miastem bez barier? Osoby z niepełnosprawnościami w Krakowie”, który został zrealizowany w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

seminarium projektu – 14.06.2013

14 czerwca 2013 odbędzie się seminarium projektu Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności podczas którego zostaną wygłoszone prezentacje:

 • Dr Paweł Kubicki, Najlepsze praktyki instytucjonalnego wsparcia osób niepełnosprawnych na poziomie społeczności lokalnych i regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów edukacji powszechnej, doradztwa i kształcenia zawodowego, pośrednictwa na rynku pracy, dostępu do kultury, korzystania z transportu publicznego. Analiza praktyki w krajach UE/ EOG oraz w Polsce
 • Prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Sytuacja edukacyjna niepełnosprawnych studentów
 • Dr Mariola Racław,  Instytucjonalne wsparcie niepełnosprawnych studentów i absolwentów szkół wyższych
 • Dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska, Wsparcie najbliższego otoczenia w zdobywaniu wyższego wykształcenia i zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne
 • Dr Ewa Giermanowska, Sytuacja zawodowa niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych

Zaproszenie do udziału w warsztatach

W dniach 26-30 czerwca 2013 roku w Krakowie odbędą się bezpłatne warsztaty dla kobiet z niepełnosprawnościami słuchu, ruchu i wzroku. Pięciodniowe warsztaty mają na celu wymianę doświadczeń uczestniczek oraz wsparcie ich w rozwiązywaniu codziennych problemów. Oferta skierowana jest do kobiet z Małopolski, które ukończyły 18 lat. Oferowane szkolenia odbędą się w Ośrodku Sportu i Rekreacji KOLNA, który jest  dostosowany dla osób poruszających się na wózku. Organizatorki dołożą wszelkich starań aby w jak największym stopniu dostosować warsztaty do potrzeb uczestniczek (dostępne będzie tłumaczenie na język migowy,  audiodeskrypcja oraz pomoc asystentek). Szkolenie, wyżywienie oraz zakwaterowanie są bezpłatne. Warsztaty odbędą się w ramach projektu realizowanego przez Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności”. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia (kwestionariusz znajduje się poniżej) prosimy nadsyłać do 12 maja 2013 roku na adres warsztaty.niconasbeznas@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji o warsztatach znajduje się w załączniku: opis warsztatów

 

Nic o nas bez nas – warsztaty dla kobiet z niepełnosprawnościami słuchu

W ramach projektu realizowanego przez Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizowane są warsztaty dla kobiet z niepełnosprawnościami słuchu w dniach: 26-27.01.2013 lub 2-3.02.2013.

Celem szkolenia jest wsparcie uczestniczek w budowaniu własnej autonomii/niezależności oraz uwzględnienie ich głosu, potrzeb i perspektywy w rozwiązywaniu problemów stojących na drodze do pełnego i równego uczestnictwa w życiu społecznym, które są efektem przekonań społecznych, stereotypów, dyskryminacji, istniejących rozwiązań prawnych i praktycznych i innych.

W szkoleniu mogą wziąć udział kobiety z niepełnosprawnością słuchu powyżej 18 roku życia mieszkające w województwie małopolskim. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ogłoszenie o warsztatach (pdf)

Formularz zgłoszenia na warsztaty

Seminarium projektu – 7.12.2012

7 grudnia odbędzie się seminarium projektu Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności. W trakcie seminarium zostaną przedstawione następujące prezentacje:

 • Barbara Gąciarz,  Sytuacja osób z niepełnosprawnościami w Polsce – podsumowanie analiz prac w module I
 • Magdalena Lejzerowicz, Osoby z niepełnosprawnością w systemie edukacji
 • Paweł Rozmus, Maria Adamczyk, Dorota Jedlikowska, Kamil Łuczaj, Projekty dla osób z niepełnosprawnością – informacje z badań
 • Krystyna Slany, Genderowy wymiar niepełnosprawności – podsumowanie badań i dalsze analizy w ramach modułu VI
 • Joanna Kotzian, Dobre praktyki pracodawców w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników – studia przypadków firm i instytucji w Europie
 • Ewa Giermanowska, Zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Dalsze badania i analizy w ramach modułu III i IV
 • Jarosław Królewski, Funkcjonalność stron internetowych ze szczególnym uwzględnieniem problemu dostępności

Baza danych projektów i badań dotyczących niepełnosprawności

W ramach projektu „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności” została przygotowana baza danych zawierająca informację o projektach i badaniach dotyczących niepełnosprawności. Zapraszamy do zapoznania się z bazą o projektach i badaniach dotyczących niepełnosprawności.