Warsztaty eksperckie: System wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami: co i jak zmieniać, by zwiększyć szanse na integrację i partycypację społeczną?

26 i 27 września w Krakowie odbędą się wyjątkowe warsztaty eksperckie, które mają na celu wypracowanie rekomendacji dotyczących polityki społecznej, realizowanej w Polsce wobec osób z niepełnosprawnościami. Będzie to także okazja do pierwszej publicznej prezentacji wyników badań realizowanych w ramach Modułu I. Jednak podstawowym celem warsztatów będzie stworzenie przestrzeni do dyskusji nad konkretnymi rozwiązaniami w obszarze edukacji, rynku pracy, opieki zdrowotnej i rehabilitacji czy usług publicznych, które zwiększą szanse osób z niepełnosprawnościami na integrację i partycypację społeczną.

Do uczestnictwa w warsztatach zaproszono grono ekspertów z całego kraju, reprezentujących różne środowiska i instytucje – organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, szkolnictwo, samorząd i świat nauki.